Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 250950Z 33010KT 9999 BKN009 M03/M05 Q0997

TAF AMD ESSD 250850Z 2509/2515 33009KT 9999 SCT008 BKN015
TEMPO 2509/2515 4000 -SN -SG BKN008

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Mon Jan 25 09:03:01 UTC 2021


>>> ESSD/BORLANGE <<< + (SNOWTAM 0475 A)ESSD B)01250816 C)14 F)47/47/47 G)1/1/1 H)5/5/5 N)47/MEDIUM R)47/MEDIUM T)RWY 14 CONTAMINATION 100 PER CENT. SF RWY 14 69/69/54.) REPORTED: 25 JAN 2021 08:16 - RNP RWY 14: ALTITUDE AT STEP DOWN FIX LNAV ONLY D 3.8 SHOULD READ 1770FT. REF ESSD 5-11 DATED 05 NOV 2020. FROM: 11 DEC 2020 13:18 TO: PERM ES/B4525/20 - RNAV (GNSS) SID RWY 14/NEWKI 1B NOT AVAILABLE FROM: 05 NOV 2020 09:28 TO: 05 FEB 2021 10:00 EST ES/B3936/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 250853 GÄLLANDE DEN 25 JANUARI 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC Måttlig eller svår turbulens 09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 09-11UTC: Område se31e: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 1000ft - FL110 Område se31c,se31b,se31a,se31d: måttlig isbildning 1000ft - FL060 11-13UTC: I hela området: måttlig isbildning 1000ft - FL050 13-17UTC: I hela området: måttlig isbildning 1000ft - FL110 Sikt/Väder/Moln 09-11UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft. 09-13UTC: Område se31b,se31a,se31e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft. 11-13UTC: Område se31c,se31d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft. 13-17UTC: Område se31b,se31e: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se31c,se31a,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft. Molnöversida 09-11UTC: Område se31c,se31b,se31a: Molnöversida FL060. 09-17UTC: Område se31e,se31d: Molnöversida > FL125. 11-13UTC: Område se31c,se31b,se31a: Molnöversida FL050. 13-17UTC: Område se31c,se31b,se31a: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 09-17UTC: Noll grader SFC - 500ft. Vind vid marken 09-11UTC: Område se31b: N/2-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se31c: N/2-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se31a: N/2-9 knop, byar upp till 16 knop. Område se31d: N/3-7 knop. Område se31e: N/3-7 knop, byar upp till 15 knop. 11-13UTC: Område se31c: N/2-8 knop, byar upp till 14 knop. Område se31a: N/3-10 knop, byar upp till 16 knop. Område se31b: N/3-9 knop, byar upp till 16 knop. 11-15UTC: Område se31d: NV-N/3-6 knop. Område se31e: N/3-8 knop, byar upp till 16 knop. 13-15UTC: Område se31a: NV-N/2-12 knop, byar upp till 17 knop. Område se31b: NV-N/4-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se31c: NV-N/3-9 knop. 15-17UTC: Område se31a: NV-N/1-13 knop, byar upp till 19 knop. Område se31c: NV-N/1-10 knop, byar upp till 14 knop. Område se31d: NV-N/2-5 knop. Område se31e: NV-N/2-7 knop, byar upp till 14 knop. Område se31b: NV-N/2-8 knop, byar upp till 18 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 09-11UTC: 40/14kt -6. 11-13UTC: 30/14kt -6. 13-15UTC: 10/14kt -7. 15-17UTC: 10/15kt -7. FL50: 09-11UTC: 20/13kt -8. 11-13UTC: 10/13kt -8. 13-15UTC: 10/14kt -8. 15-17UTC: 10/13kt -8. FL100: 09-11UTC: 40/18kt -18. 11-15UTC: 30/19kt -18. 15-17UTC: 20/19kt -18. Lägsta QNH 994 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.