Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 192120Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 04/02 Q1023

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Sat Sep 19 21:03:01 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 21 SEP 2020 04:55 TO: 27 SEP 2020 23:59 ES/B3365/20 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 21 SEP 2020 05:00 TO: 27 SEP 2020 23:59 ES/B3366/20 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 14 SEP 2020 00:00 TO: 20 SEP 2020 23:59 ES/B3247/20 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 14 SEP 2020 00:00 TO: 20 SEP 2020 23:59 ES/B3248/20 - NEW DME WL 109.5 MHZ CH 32X ID TST ASSOCIATED WITH ILS 32 ON TEST, DO NOT USE FROM: 20 JUL 2020 07:28 TO: 20 OCT 2020 13:00 EST ES/B2641/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 191156 GÄLLANDE DEN 19 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC Måttlig eller svår turbulens 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 12-20UTC: I hela området: Ingen prognos CB/TCU Moln 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 12-14UTC: Noll grader FL080 - FL105. 14-18UTC: Noll grader FL090 - FL105. 18-20UTC: Noll grader FL095 - FL105. Vind vid marken 12-14UTC: Område se34a: NV/2-10 knop, byar upp till 19 knop. Område se34b: NV-N/3-17 knop, byar upp till 22 knop. Område se34f: NV/3-6 knop, byar upp till 16 knop. Område se34d: NV/4-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34e: V-NV/4-9 knop, byar upp till 17 knop. Område se34c: NV/4-9 knop, byar upp till 19 knop. 14-16UTC: Område se34a: V-NV/0-8 knop, byar upp till 16 knop. Område se34d: NV/3-6 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: NV-N/1-15 knop, byar upp till 20 knop. Område se34c: NV/3-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34e: NV/2-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34f: NV/1-6 knop, byar upp till 14 knop. 16-18UTC: Område se34b: NV-N/0-10 knop, byar upp till 16 knop. Område se34a: V/0-8 knop. Område se34e,se34c: V/0-7 knop. 16-20UTC: Område se34f,se34d: Lugnt. 18-20UTC: Område se34b: SV-V/1-6 knop. Område se34c: V/0-6 knop. Område se34a: V/1-6 knop. Område se34e: V/0-5 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 12-14UTC: 310/11kt +7. 14-16UTC: 310/10kt +8. 16-18UTC: 320/11kt +8. 18-20UTC: 330/9kt +8. FL50: 12-14UTC: 320/20kt +2. 14-16UTC: 320/16kt +1. 16-18UTC: 330/14kt +1. 18-20UTC: 340/11kt +1. FL100: 12-14UTC: 320/28kt -2. 14-18UTC: 320/26kt -1. 18-20UTC: 320/24kt +0. Lägsta QNH 1022 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.