Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 171620Z AUTO 18006KT 150V210 9999 BKN061/// BKN072/// OVC090/// 20/08 Q1009

TAF ESSD 171130Z 1712/1715 20007KT CAVOK
PROB40 1712/1715 SCT035CB

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Mon Jun 17 16:03:01 UTC 2024


>>> ESSD/BORLANGE <<< + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO FRI CLSD FROM: 21 JUN 2024 06:00 TO: 21 JUN 2024 14:30 ES/B2182/24 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO FRI CLSD FROM: 21 JUN 2024 06:00 TO: 21 JUN 2024 15:00 ES/B2181/24 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO SUN 2315-2359, MON 0000-0015 0600-1330, TUE-FRI 0600-1330 FROM: 23 JUN 2024 00:00 TO: 28 JUN 2024 23:59 ES/B1757/24 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW SUN 2315-2359 MON 0000-0015 0600-1330, TUE-FRI 0600-1330 FROM: 23 JUN 2024 00:00 TO: 28 JUN 2024 23:59 ES/B1755/24 - TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 4/24 WEF 13 JUN 2024. NEW SID, STAR AND WAYPOINTS. FROM: 13 JUN 2024 00:00 TO: 26 JUN 2024 23:59 ES/B1496/24

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 171156 GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC Måttlig eller svår turbulens 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 12-16UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Område se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. 12-18UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. Område se34e, se34f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. 12-20UTC: Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft. 16-18UTC: Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft. 18-20UTC: Område se34a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft. Område se34c, se34e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, åska. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft. Område se34f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft. Molnöversida 12-16UTC: Område se34a: Ingen prognos 12-20UTC: Område se34b: Molnöversida 1000ft. Område se34c, se34d, se34e, se34f: Molnöversida > FL125. 16-20UTC: Område se34a: Molnöversida 1000ft. CB/TCU Moln 12-20UTC: Område se34a, se34b: Väntas inte förekomma under perioden Område se34c, se34d, se34e, se34f: isol cb Nollgradersisoterm 12-20UTC: I hela området: Noll grader FL075 - FL095. Vind vid marken 12-14UTC: Område se34a: NO-O/5-14 knop, byar upp till 19 knop. Område se34b: O-SO/1-13 knop, byar upp till 21 knop. Område se34c: SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop. Område se34d: S/2-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34e: S/0-6 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: S-SV/0-7 knop, byar upp till 19 knop. 14-16UTC: Område se34a: NO-O/5-13 knop, byar upp till 19 knop. Område se34b: O-SO/1-15 knop, byar upp till 20 knop. Område se34c: Vrb/1-16 knop, byar upp till 26 knop. Område se34d: S-SV/0-6 knop, byar upp till 23 knop. Område se34e: S-SV/0-9 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: S-SV/0-8 knop, byar upp till 18 knop. 16-18UTC: Område se34a: NO-O/3-12 knop, byar upp till 18 knop. Område se34b: SO/1-15 knop, byar upp till 18 knop. Område se34c: Vrb/0-11 knop, byar upp till 22 knop. Område se34d: S-SV/2-6 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: S/1-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se34f: S-SV/0-8 knop, byar upp till 17 knop. 18-20UTC: Område se34a: NO-O/2-12 knop, byar upp till 16 knop. Område se34b: SO-S/0-15 knop, byar upp till 19 knop. Område se34c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: S/0-5 knop. Område se34e: Vrb/0-8 knop, byar upp till 14 knop. Område se34f: S/0-8 knop, byar upp till 15 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 12-14UTC: 190/7kt +13. 14-18UTC: 190/8kt +14. 18-20UTC: 190/10kt +13. FL050: 12-14UTC: 220/10kt +6. 14-16UTC: 220/11kt +6. 16-18UTC: 200/9kt +6. 18-20UTC: 180/9kt +6. FL100: 12-14UTC: 220/13kt -3. 14-16UTC: 210/12kt -3. 16-18UTC: 200/12kt -3. 18-20UTC: 190/12kt -4. Lägsta QNH 12-20UTC: I hela området: 1009 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.