Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 140720Z 31005KT 280V340 CAVOK 02/M03 Q1024

TAF ESSD 140530Z 1406/1415 29007KT CAVOK

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Wed Apr 14 07:03:01 UTC 2021


>>> ESSD/BORLANGE <<< + (SNOWTAM 0561 A)ESSD B)04140600 C)14 F)NIL/NIL/NIL G)XX/XX/XX H)5/5/5 N)NIL/GOOD R)NIL/GOOD) REPORTED: 14 APR 2021 06:00 + TMA ESSD BORLANGE TMA LIMITED DUE CALIBRATION FLIGHT FROM: 20 APR 2021 06:00 TO: 20 APR 2021 16:00 ES/B1075/21 + BORLANGE CTR LIMITED DUE CALIBRATION FLIGHT FROM: 20 APR 2021 06:00 TO: 20 APR 2021 16:00 ES/B1076/21 + AERODROME AVBL PPR DUE CALIBRATION FLIGHT. PHONE +46 (0)243 64520 FROM: 20 APR 2021 06:00 TO: 20 APR 2021 16:00 ES/B1077/21 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1600, SAT-SUN CLSD FROM: 12 APR 2021 06:00 TO: 18 APR 2021 23:59 ES/B1078/21 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1600, SAT-SUN CLSD FROM: 12 APR 2021 06:00 TO: 18 APR 2021 23:59 ES/B1079/21 - RNAV (GNSS) SID RWY 14/NEWKI 1B NOT AVAILABLE FROM: 05 FEB 2021 09:48 TO: 05 MAY 2021 09:00 EST ES/B0360/21

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 140318 GÄLLANDE DEN 14 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC Måttlig eller svår turbulens 04-10UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden 10-12UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3000ft. Måttlig eller svår isbildning 04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 04-12UTC: I hela området: Ingen prognos CB/TCU Moln 04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 04-08UTC: Noll grader SFC - 2000ft. 08-10UTC: Noll grader 1000ft - 2500ft. 10-12UTC: Noll grader 1500ft - 2500ft. Vind vid marken 04-06UTC: Område se34b,se34a: NV/2-14 knop, byar upp till 18 knop. Område se34d: NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34f: NV/1-5 knop. Område se34c: V-NV/0-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: NV/1-6 knop. 06-08UTC: Område se34c: NV/0-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: NV/2-5 knop. Område se34d: NV-N/1-6 knop, byar upp till 12 knop. Område se34a: NV/3-12 knop, byar upp till 18 knop. Område se34f: NV-N/2-6 knop. 06-10UTC: Område se34b: NV-N/3-13 knop, byar upp till 18 knop. 08-10UTC: Område se34d: NV-N/2-4 knop, byar upp till 14 knop. Område se34a: NV/1-9 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: NV/2-4 knop, byar upp till 13 knop. Område se34c: NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop. Område se34f: NV/3-6 knop, byar upp till 14 knop. 10-12UTC: Område se34f: NV-N/3-6 knop, byar upp till 15 knop. Område se34e: NV/1-6 knop, byar upp till 16 knop. Område se34a: N/0-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: NV-N/3-5 knop, byar upp till 16 knop. Område se34c: NV/1-6 knop, byar upp till 17 knop. Område se34b: NV-N/3-13 knop, byar upp till 17 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 04-08UTC: 350/11kt -2. 08-10UTC: 330/8kt -2. 10-12UTC: 320/8kt -1. FL50: 04-10UTC: 330/14kt -8. 10-12UTC: 330/11kt -8. FL100: 04-06UTC: 320/12kt -18. 06-08UTC: 330/11kt -17. 08-12UTC: 330/10kt -16. Lägsta QNH 1020 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.