Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 280250Z AUTO 27008KT 9999 BKN170/// 04/M01 Q1026

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sun Feb 28 03:03:01 UTC 2021


>>> ESSD/BORLANGE <<< - RNAV (GNSS) SID RWY 14/NEWKI 1B NOT AVAILABLE FROM: 05 FEB 2021 09:48 TO: 05 MAY 2021 09:00 EST ES/B0360/21

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 271236 GÄLLANDE DEN 27 FEBRUARI 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 13-15UTC: Område se31a: Molnöversida > FL125. 13-17UTC: Område se31c,se31b,se31d: Molnöversida > FL125. 13-21UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125. 15-19UTC: Område se31a: Ingen prognos 17-19UTC: Område se31c,se31b,se31d: Ingen prognos 19-21UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-15UTC: Noll grader 4000ft - FL065. 15-17UTC: Noll grader FL050 - FL065. 17-21UTC: Noll grader 4000ft - FL065. Vind vid marken 13-15UTC: Område se31d: SV-V/2-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se31e: SV-V/2-7 knop, byar upp till 19 knop. Område se31a: SV-V/0-10 knop, byar upp till 23 knop. Område se31c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop. Område se31b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 21 knop. 15-17UTC: Område se31b: SV-V/1-10 knop, byar upp till 21 knop. Område se31d: SV-V/1-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se31c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se31e: V/1-9 knop, byar upp till 22 knop. Område se31a: SV-V/0-9 knop, byar upp till 21 knop. 17-19UTC: Område se31c: V/0-9 knop, byar upp till 20 knop. Område se31d: V/0-6 knop, byar upp till 12 knop. Område se31e: V/0-11 knop, byar upp till 25 knop. Område se31a: V/0-10 knop, byar upp till 21 knop. Område se31b: V/0-9 knop, byar upp till 23 knop. 19-21UTC: Område se31e: V/0-12 knop, byar upp till 27 knop. Område se31a: V/0-10 knop, byar upp till 22 knop. Område se31c: V-NV/0-8 knop, byar upp till 20 knop. Område se31b: V/0-9 knop, byar upp till 21 knop. Område se31d: V-NV/0-6 knop, byar upp till 11 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 290/21kt +3. 15-17UTC: 300/24kt +4. 17-19UTC: 310/25kt +4. 19-21UTC: 320/25kt +4. FL50: 13-15UTC: 300/24kt +0. 15-17UTC: 320/26kt +0. 17-19UTC: 320/24kt +0. 19-21UTC: 330/27kt +0. FL100: 13-15UTC: 300/34kt -10. 15-17UTC: 300/30kt -10. 17-19UTC: 320/34kt -10. 19-21UTC: 330/37kt -8. Lägsta QNH 1023 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.