Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 291750Z AUTO 19009KT 150V210 9999 OVC016/// 04/01 Q1007

TAF ESSD 291130Z 2912/2916 20008KT 9999 OVC015
PROB40 2912/2916 BKN008
PROB40 2914/2916 -FZRA

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Thu Feb 29 18:03:02 UTC 2024


>>> ESSD/BORLANGE <<< + (SNOWTAM 0078 ESSD 02291211 14 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET) REPORTED: 29 FEB 2024 12:11 - PILOT-CONTROLLED LIGHTING U/S, UNRELIABLE. FROM: 28 FEB 2024 10:38 TO: 29 MAR 2024 13:00 EST ES/B0686/24 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0430-0700 1900-2100, SAT 1145-1245, SUN CLSD. FROM: 25 MAR 2024 00:00 TO: 31 MAR 2024 23:59 ES/B0587/24 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0430-1600 1900 2100, SAT 1145-1245, SUN CLSD. FROM: 18 MAR 2024 00:00 TO: 24 MAR 2024 23:59 ES/B0586/24 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1145-1245, SUN CLSD. FROM: 01 MAR 2024 00:00 TO: 17 MAR 2024 23:59 ES/B0585/24 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0430-0700 1900-2100, SAT 1145-1245, SUN CLSD FROM: 25 MAR 2024 00:00 TO: 31 MAR 2024 23:59 ES/B0584/24 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0430-1600 1900-2100, SAT 1145-1245, SUN CLSD FROM: 18 MAR 2024 00:00 TO: 24 MAR 2024 23:59 ES/B0583/24 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1145-1245, SUN CLSD. FROM: 01 MAR 2024 00:00 TO: 17 MAR 2024 23:59 ES/B0582/24 + TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 2/24 WEF 21 MAR 2024. ATS HR, OBSTACLES AND EDITORIAL. FROM: 21 MAR 2024 00:00 TO: 03 APR 2024 23:59 ES/B0476/24 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1145-1245, SUN CLSD. FROM: 01 FEB 2024 00:00 TO: 29 FEB 2024 23:59 ES/B0249/24 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1145-1245, SUN CLSD. FROM: 01 FEB 2024 00:00 TO: 29 FEB 2024 23:59 ES/B0248/24

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 291241 GÄLLANDE DEN 29 FEBRUARI 2024 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Väntas inte förekomma under perioden Område se34d,se34c: måttlig isbildning 1000ft - > FL125 Sikt/Väder/Moln 13-15UTC: Område se34f: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. 13-17UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft. Område se34b: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. Område se34a,se34e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. 13-21UTC: Område se34c: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft. 15-17UTC: Område se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 17-21UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft. Område se34a,se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft. Område se34b: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft. Molnöversida 13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-15UTC: Område se34b,se34f,se34e: Noll grader FL065 - FL070, Minusgrader 2000ft - FL050. Område se34a,se34d,se34c: Noll grader 1000ft - FL070, Minusgrader 2000ft - FL050. 15-17UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34d: Noll grader FL065 - FL080, Minusgrader 2000ft - FL050. Område se34c: Noll grader 1000ft - FL080, Minusgrader 2000ft - FL050. 17-21UTC: Område se34d,se34c: Noll grader FL055 - FL085, Minusgrader 2000ft - FL050. Område se34b,se34a,se34f,se34e: Noll grader FL070 - FL085, Minusgrader 2000ft - FL050. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34f: S/8-15 knop, byar upp till 28 knop. Område se34d: S/6-14 knop, byar upp till 27 knop. Område se34c: S/7-14 knop, byar upp till 27 knop. Område se34b: S/9-27 knop, byar upp till 34 knop. Område se34a: S/8-18 knop, byar upp till 25 knop. Område se34e: S/7-14 knop, byar upp till 25 knop. 15-17UTC: Område se34e: S/7-14 knop, byar upp till 26 knop. Område se34d: S/4-11 knop, byar upp till 27 knop. Område se34a: S/8-20 knop, byar upp till 25 knop. Område se34b: S/8-26 knop, byar upp till 34 knop. Område se34f: S/8-15 knop, byar upp till 27 knop. Område se34c: S/6-14 knop, byar upp till 30 knop. 17-19UTC: Område se34f: S/8-14 knop, byar upp till 28 knop. Område se34c: S/4-13 knop, byar upp till 29 knop. Område se34a: S/8-19 knop, byar upp till 24 knop. Område se34b: S/8-24 knop, byar upp till 31 knop. Område se34e: S/6-14 knop, byar upp till 25 knop. Område se34d: S/4-9 knop, byar upp till 23 knop. 19-21UTC: Område se34b: S/8-24 knop, byar upp till 30 knop. Område se34f: S/7-13 knop, byar upp till 26 knop. Område se34c: S/4-12 knop, byar upp till 27 knop. Område se34d: SO-S/3-10 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: S/7-19 knop, byar upp till 24 knop. Område se34e: S/5-13 knop, byar upp till 25 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 200/32kt +0. 15-17UTC: 200/34kt +0. 17-19UTC: 200/35kt +0. 19-21UTC: 210/35kt +0. FL050: 13-15UTC: 230/36kt +0. 15-17UTC: 230/35kt +0. 17-19UTC: 220/33kt +1. 19-21UTC: 210/31kt +1. FL100: 13-15UTC: 230/33kt -6. 15-17UTC: 230/34kt -6. 17-19UTC: 230/36kt -6. 19-21UTC: 230/37kt -6. Lägsta QNH 13-17UTC: I hela området: 1004 hPa 17-21UTC: I hela området: 1005 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.