Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 281650Z AUTO 24015KT 9999 OVC015/// 12/10 Q1006

TAF ESSD 281130Z 2812/2816 22013G23KT 9000 -DZ BKN020
PROB40 2812/2816 OVC009

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Thu Oct 28 17:03:01 UTC 2021


>>>

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 281139 GÄLLANDE DEN 28 OKTOBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC Måttlig eller svår turbulens 12-16UTC: Område se34d: måttlig turbulens SFC - 3000ft. 12-20UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 16-20UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 12-14UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1500ft - 2000ft. 14-16UTC: Område se34b,se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft. Område se34e: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft. 14-18UTC: Område se34a,se34d,se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft. 16-18UTC: Område se34b,se34f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. 16-20UTC: Område se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft. 18-20UTC: Område se34b,se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft. Område se34a,se34d,se34c: Sikt 5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft. Molnöversida 12-14UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Molnöversida > FL125. 12-16UTC: Område se34b: Molnöversida > FL125. 14-20UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Molnöversida 4000ft. 16-20UTC: Område se34b: Molnöversida 4000ft. CB/TCU Moln 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 12-14UTC: Noll grader FL090 - FL120. 14-20UTC: Noll grader FL100 - FL120. Vind vid marken 12-14UTC: Område se34c: SV/7-18 knop, byar upp till 29 knop. Område se34e: SV/9-18 knop, byar upp till 31 knop. Område se34a: S-SV/7-19 knop, byar upp till 27 knop. Område se34b: SV/7-22 knop, byar upp till 28 knop. Område se34f: SV/7-18 knop, byar upp till 32 knop. 12-16UTC: Område se34d: SV/8-17 knop, byar upp till 31 knop. 14-16UTC: Område se34f: SV-V/9-16 knop, byar upp till 29 knop. Område se34e: SV/9-18 knop, byar upp till 30 knop. Område se34c: SV/7-17 knop, byar upp till 29 knop. Område se34a: SV/7-20 knop, byar upp till 28 knop. Område se34b: SV/8-22 knop, byar upp till 29 knop. 16-18UTC: Område se34c: SV/7-16 knop, byar upp till 28 knop. Område se34a: SV/7-18 knop, byar upp till 26 knop. Område se34e: SV-V/8-15 knop, byar upp till 29 knop. Område se34d: SV/7-15 knop, byar upp till 28 knop. Område se34f: SV-V/7-13 knop, byar upp till 26 knop. Område se34b: SV/8-22 knop, byar upp till 27 knop. 18-20UTC: Område se34d: SV/7-12 knop, byar upp till 26 knop. Område se34e: SV/8-13 knop, byar upp till 26 knop. Område se34f: SV/6-15 knop, byar upp till 27 knop. Område se34c: SV/5-14 knop, byar upp till 28 knop. Område se34b: SV/8-24 knop, byar upp till 29 knop. Område se34a: SV/6-19 knop, byar upp till 24 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 12-14UTC: 240/33kt +8. 14-16UTC: 240/32kt +8. 16-18UTC: 250/32kt +8. 18-20UTC: 250/31kt +7. FL50: 12-14UTC: 270/43kt +6. 14-16UTC: 270/38kt +6. 16-18UTC: 270/36kt +8. 18-20UTC: 270/36kt +9. FL100: 12-14UTC: 270/41kt -1. 14-16UTC: 270/46kt +0. 16-18UTC: 270/48kt +0. 18-20UTC: 260/47kt +0. Lägsta QNH 1003 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.