Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 251450Z AUTO 11006KT 9999 SCT080/// 28/11 Q1016

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sun Jul 25 15:03:01 UTC 2021


>>> ESSD/BORLANGE <<< - FIREFIGHTING AND RESCUE AVAILABLE ON REQUEST. FROM: 12 JUL 2021 06:21 TO: 25 JUL 2021 23:59 ES/B2317/21 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1330 SAT-SUN CLSD FROM: 02 JUL 2021 10:00 TO: 06 AUG 2021 23:59 ES/B2181/21 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1330, SAT-SUN CLSD FROM: 28 JUN 2021 00:00 TO: 06 AUG 2021 23:59 ES/B1787/21

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 251149 GÄLLANDE DEN 25 JULI 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC Måttlig eller svår turbulens 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 12-14UTC: Område se34d: Ingen prognos 12-18UTC: Område se34c: Molnöversida FL120. 12-20UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Ingen prognos 14-18UTC: Område se34d: Molnöversida FL120. 18-20UTC: Område se34d,se34c: Ingen prognos CB/TCU Moln 12-14UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden 12-18UTC: Område se34c: TCU 12-20UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Väntas inte förekomma under perioden 14-18UTC: Område se34d: TCU 18-20UTC: Område se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 12-16UTC: Noll grader FL105 - > FL125. 16-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125. Vind vid marken 12-14UTC: Område se34f: S/1-9 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: O-SO/2-13 knop, byar upp till 21 knop. Område se34c: SO-S/1-8 knop, byar upp till 20 knop. Område se34d: SO-S/2-7 knop, byar upp till 19 knop. Område se34e: S/3-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se34b: SO-S/1-16 knop, byar upp till 23 knop. 14-16UTC: Område se34c: SO-S/1-9 knop, byar upp till 22 knop. Område se34d: SO-S/2-8 knop, byar upp till 19 knop. Område se34a: O-SO/3-15 knop, byar upp till 23 knop. Område se34f: S/3-8 knop, byar upp till 22 knop. Område se34e: SO-S/4-8 knop, byar upp till 18 knop. 14-18UTC: Område se34b: SO-S/2-16 knop, byar upp till 23 knop. 16-18UTC: Område se34d: SO-S/0-8 knop, byar upp till 19 knop. Område se34a: SO/1-16 knop, byar upp till 21 knop. Område se34e: SO-S/3-9 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: S/3-9 knop, byar upp till 21 knop. Område se34c: SO-S/1-11 knop, byar upp till 20 knop. 18-20UTC: Område se34b: SO-S/0-14 knop, byar upp till 19 knop. Område se34c: SO-S/0-10 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e,se34d: SO-S/1-9 knop, byar upp till 15 knop. Område se34a: SO-S/1-14 knop, byar upp till 19 knop. Område se34f: SO-S/1-5 knop, byar upp till 16 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 12-14UTC: 170/6kt +20. 14-16UTC: 160/7kt +20. 16-18UTC: 170/9kt +20. 18-20UTC: 170/11kt +19. FL50: 12-14UTC: 180/5kt +11. 14-18UTC: 170/6kt +12. 18-20UTC: 110/5kt +12. FL100: 12-14UTC: 180/7kt +0. 14-16UTC: 190/7kt +0. 16-18UTC: 180/6kt +0. 18-20UTC: 160/6kt +1. Lägsta QNH 1015 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.