Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 051350Z AUTO 36006KT 9999 -SN VV015 M09/M11 Q1022

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sun Dec 5 13:03:01 UTC 2021


>>>

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 051222 GÄLLANDE DEN 5 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 13-21UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft. Område se34b,se34d: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft. Molnöversida 13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL050. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-21UTC: Noll grader SFC. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34f: NO/3-9 knop, byar upp till 17 knop. Område se34b: NO/3-15 knop, byar upp till 21 knop. Område se34c: NO/1-9 knop, byar upp till 16 knop. Område se34e: NO/3-8 knop, byar upp till 16 knop. Område se34a: NO/4-16 knop, byar upp till 22 knop. Område se34d: NO/3-8 knop, byar upp till 17 knop. 15-17UTC: Område se34f: NO/1-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: NO/1-16 knop, byar upp till 22 knop. Område se34a: NO/2-16 knop, byar upp till 22 knop. Område se34d: NO/2-6 knop, byar upp till 15 knop. Område se34e: N-NO/1-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34c: N-NO/1-9 knop, byar upp till 15 knop. 17-19UTC: Område se34a: NO/1-14 knop, byar upp till 21 knop. Område se34d: NO/1-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se34b: NO-O/0-14 knop, byar upp till 21 knop. Område se34e: N/0-4 knop. Område se34f: N-NO/0-6 knop, byar upp till 11 knop. 17-21UTC: Område se34c: N/0-8 knop, byar upp till 13 knop. 19-21UTC: Område se34e: N/0-5 knop. Område se34f: N-NO/0-5 knop. Område se34a: NO/1-13 knop, byar upp till 19 knop. Område se34d: N/0-5 knop, byar upp till 11 knop. Område se34b: NO-O/0-13 knop, byar upp till 19 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 50/16kt -10. 15-17UTC: 60/17kt -11. 17-19UTC: 60/15kt -11. 19-21UTC: 60/14kt -11. FL50: 13-15UTC: 50/10kt -13. 15-17UTC: 50/11kt -14. 17-21UTC: 50/10kt -14. FL100: 13-15UTC: 20/11kt -18. 15-17UTC: 10/12kt -18. 17-19UTC: 10/13kt -18. 19-21UTC: 10/14kt -18. Lägsta QNH 1018 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.