Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 160820Z 10003KT 050V160 9999 SCT030 19/14 Q1014

TAF ESSD 160530Z 1606/1614 19008KT 9999 SCT040
PROB40 1607/1610 SCT040TCU

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Tue Jul 16 08:03:01 UTC 2024


>>> ESSD/BORLANGE <<< - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1330 FROM: 01 JUL 2024 15:55 TO: 31 JUL 2024 23:59 ES/B2476/24 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1330 FROM: 01 JUL 2024 00:00 TO: 31 JUL 2024 23:59 ES/B2447/24

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 160742 GÄLLANDE DEN 16 JULI 2024 MELLAN 08 OCH 16 UTC Måttlig eller svår turbulens 08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 08-10UTC: Område se34a, se34d, se34e, se34f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i dimma. Molnbas <500ft - >2000ft. 08-12UTC: Område se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft. 10-16UTC: Område se34a, se34b, se34d, se34e, se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 12-16UTC: Område se34c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. Molnöversida 08-12UTC: Område se34a, se34b, se34d, se34e, se34f: Molnöversida FL050. Område se34c: Molnöversida FL080. 12-14UTC: I hela området: Molnöversida FL070. 14-16UTC: Område se34a, se34b, se34d, se34e, se34f: Molnöversida FL060. Område se34c: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 08-16UTC: Område se34a, se34b, se34d, se34e, se34f: Väntas inte förekomma under perioden Område se34c: tcu Nollgradersisoterm 08-14UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110. 14-16UTC: Område se34a, se34c, se34d, se34e: Noll grader FL100 - FL110. Område se34b, se34f: Noll grader FL100 - > FL125. Vind vid marken 08-10UTC: Område se34a: O-SO/0-8 knop. Område se34b: SO/0-11 knop, byar upp till 16 knop. Område se34c: S/1-4 knop. Område se34d: S/1-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: S/2-4 knop. Område se34f: S-SV/2-6 knop, byar upp till 14 knop. 10-12UTC: Område se34a: O/0-11 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop. Område se34c: S/1-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34d: S/1-4 knop, byar upp till 12 knop. Område se34e: S/1-4 knop. Område se34f: S/2-6 knop, byar upp till 14 knop. 12-14UTC: Område se34b: O-SO/0-15 knop, byar upp till 23 knop. Område se34c: SO-S/0-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34d: SO-S/1-3 knop. Område se34e: SO-S/0-4 knop, byar upp till 12 knop. Område se34f: S/2-7 knop, byar upp till 17 knop. 12-16UTC: Område se34a: O/3-11 knop, byar upp till 17 knop. 14-16UTC: Område se34b: O-SO/2-15 knop, byar upp till 23 knop. Område se34c: O-SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: SO/1-4 knop. Område se34e: SO/0-5 knop, byar upp till 14 knop. Område se34f: SO-S/0-8 knop, byar upp till 19 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 08-10UTC: 190/7kt +12. 10-12UTC: 180/6kt +13. 12-14UTC: 170/6kt +14. 14-16UTC: 150/7kt +15. FL050: 08-10UTC: 200/11kt +7. 10-12UTC: 200/10kt +7. 12-14UTC: 190/9kt +7. 14-16UTC: 180/9kt +8. FL100: 08-10UTC: 220/16kt +0. 10-12UTC: 220/17kt +0. 12-16UTC: 220/16kt +0. Lägsta QNH 08-10UTC: I hela området: 1012 hPa 10-12UTC: I hela området: 1013 hPa 12-16UTC: I hela området: 1012 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.