Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 140550Z 00000KT CAVOK 10/08 Q1013

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Tue Jul 14 06:03:01 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + AERODROME LIMITED. SCHOOLFLIGHT WITH LIGHT AC, TOWING OF GLIDERS AND PJE FORBIDDEN DUE ENVIRONMENTAL JUDGMENT. FROM: 29 AUG 2020 22:00 TO: 30 AUG 2020 22:00 ES/B1978/20 + AERODROME LIMITED. SCHOOLFLIGHT WITH LIGHT AC, TOWING OF GLIDERS AND PJE FORBIDDEN DUE ENVIRONMENTAL JUDGMENT. FROM: 18 JUL 2020 22:00 TO: 19 JUL 2020 22:00 ES/B1977/20 + AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE MON-FRI 0610-1340, SAT-SUN CLSD. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243-64510 FROM: 13 JUL 2020 00:00 TO: 19 JUL 2020 23:59 ES/B2561/20 + FUEL HOURS OF OPS/SERVICE MON-FRI 0610-1340, SAT-SUN CLSD FROM: 13 JUL 2020 00:00 TO: 19 JUL 2020 23:59 ES/B2562/20 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE MON-FRI 0610-1340, SAT-SUN CLSD. FROM: 13 JUL 2020 00:00 TO: 19 JUL 2020 23:59 ES/B2563/20 - FUEL AVAILABILITY JET A1 SELF SERVICE U/S FROM: 10 JUL 2020 12:30 TO: 17 JUL 2020 13:00 EST ES/B2590/20 - ILS RWY 32 U/S DUE WIP FROM: 25 MAY 2020 00:00 TO: 02 AUG 2020 23:59 ES/B1262/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 140345 GÄLLANDE DEN 14 JULI 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC Måttlig eller svår turbulens 04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 04-08UTC: Område se34f,se34e,se34d,se34c: måttlig isbildning FL070 - > FL125 Område se34b,se34a: Väntas inte förekomma under perioden 08-12UTC: I hela området: måttlig isbildning FL075 - > FL125 Sikt/Väder/Moln 04-06UTC: Område se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 04-10UTC: Område se34b,se34a,se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 06-08UTC: Område se34d: Sikt >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft. 06-10UTC: Område se34c: Sikt >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft. 06-12UTC: Område se34e: Sikt >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft. 08-12UTC: Område se34d: Sikt >8km i regn, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft. 10-12UTC: Område se34b,se34a,se34f: Sikt >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft. Område se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft. Molnöversida 04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 04-06UTC: Område se34e,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 04-10UTC: Område se34b,se34a,se34f: Väntas inte förekomma under perioden 06-12UTC: Område se34e,se34d,se34c: ISOL EMBD CB 10-12UTC: Område se34b,se34a,se34f: ISOL EMBD CB Nollgradersisoterm 04-06UTC: Noll grader FL060 - FL080. 06-12UTC: Noll grader FL065 - FL080. Vind vid marken 04-06UTC: Område se34b: S-SV/1-11 knop, byar upp till 15 knop. Område se34e,se34c: Lugnt. Område se34a: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop. Område se34f: S-SV/0-5 knop. 04-08UTC: Område se34d: SV/0-4 knop. 06-08UTC: Område se34b: S-SV/0-11 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: S-SV/1-5 knop. Område se34f: SV/1-5 knop. Område se34c: SO-S/0-4 knop. Område se34a: Lugnt. 08-10UTC: Område se34b: S/0-11 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: S-SV/2-5 knop. Område se34c: SO-S/1-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34a: SO-S/0-5 knop. Område se34f: SV/1-6 knop, byar upp till 12 knop. 08-12UTC: Område se34d: S-SV/1-5 knop. 10-12UTC: Område se34c: S/1-7 knop, byar upp till 15 knop. Område se34f: S-SV/1-5 knop, byar upp till 16 knop. Område se34b: S/1-12 knop, byar upp till 19 knop. Område se34e: S-SV/2-6 knop. Område se34a: SO-S/0-10 knop, byar upp till 13 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 04-06UTC: 220/5kt +11. 06-08UTC: 200/6kt +10. 08-10UTC: 210/8kt +10. 10-12UTC: 210/9kt +9. FL50: 04-06UTC: 240/8kt +3. 06-08UTC: 220/9kt +3. 08-10UTC: 210/10kt +4. 10-12UTC: 200/11kt +3. FL100: 04-06UTC: 270/15kt -5. 06-08UTC: 260/11kt -5. 08-10UTC: 240/11kt -4. 10-12UTC: 230/13kt -4. Lägsta QNH 1012 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.