Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 232050Z AUTO 19009KT 9999 NCD 00/M02 Q1018

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sun Jan 23 20:03:01 UTC 2022


>>>

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 231231 GÄLLANDE DEN 23 JANUARI 2022 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 13-15UTC: Område se34e,se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34f,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 13-17UTC: Område se34b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 13-19UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 15-17UTC: Område se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft. 15-19UTC: Område se34f,se34e,se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft. 17-19UTC: Område se34b,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft. 19-21UTC: Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34b,se34e,se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34f: Sikt <1.5km i dis, underkyld dimma, lokalt >8km. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft. Molnöversida 13-15UTC: Område se34f,se34c: Ingen prognos 13-17UTC: Område se34b: Ingen prognos 13-21UTC: Område se34e,se34d: Molnöversida 1000ft. Område se34a: Ingen prognos 15-21UTC: Område se34f,se34c: Molnöversida 1000ft. 17-21UTC: Område se34b: Molnöversida 1000ft. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-15UTC: Noll grader FL060 - FL090. 15-17UTC: Noll grader FL065 - FL090, Minusgrader SFC - 1000ft. 17-21UTC: Noll grader FL070 - FL090, Minusgrader SFC - 1000ft. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34c: SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se34b: SV/2-13 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: S-SV/1-6 knop, byar upp till 14 knop. Område se34a: SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop. Område se34e: SV/1-6 knop, byar upp till 12 knop. 13-17UTC: Område se34d: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop. 15-17UTC: Område se34e: SV/2-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34f: SV/3-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: SV/2-15 knop, byar upp till 18 knop. Område se34c: SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop. Område se34a: S-SV/3-17 knop, byar upp till 20 knop. 17-19UTC: Område se34b: SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop. Område se34e: SV/3-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34a: SV/3-18 knop, byar upp till 23 knop. Område se34f: SV/3-9 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: SV/0-7 knop, byar upp till 17 knop. 17-21UTC: Område se34c: SV/0-9 knop, byar upp till 21 knop. 19-21UTC: Område se34e: SV/4-10 knop, byar upp till 17 knop. Område se34a: SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop. Område se34d: SV/0-8 knop, byar upp till 20 knop. Område se34b: SV/4-18 knop, byar upp till 22 knop. Område se34f: SV/5-11 knop, byar upp till 19 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 250/15kt +8. 15-17UTC: 260/19kt +8. 17-19UTC: 270/20kt +8. 19-21UTC: 260/22kt +7. FL50: 13-15UTC: 270/18kt +4. 15-17UTC: 270/19kt +4. 17-19UTC: 260/21kt +3. 19-21UTC: 260/23kt +3. FL100: 13-15UTC: 290/26kt -6. 15-17UTC: 280/28kt -6. 17-19UTC: 270/29kt -6. 19-21UTC: 270/28kt -5. Lägsta QNH 1017 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.