Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 270520Z AUTO 28003KT 250V310 9999 FEW008/// OVC078/// 10/09 Q0995

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Fri May 27 05:03:01 UTC 2022


>>>

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 270356 GÄLLANDE DEN 27 MAJ 2022 MELLAN 04 OCH 12 UTC Måttlig eller svår turbulens 04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 04-12UTC: I hela området: måttlig isbildning FL050 - > FL125 Sikt/Väder/Moln 04-08UTC: Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34b,se34f,se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft. 04-12UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft. 08-12UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft. Molnöversida 04-12UTC: I hela området: Molnöversida FL120. CB/TCU Moln 04-12UTC: I hela området: isol embd cb Nollgradersisoterm 04-12UTC: I hela området: Noll grader 4000ft - FL055. Vind vid marken 04-06UTC: Område se34b: SV-V/0-6 knop. Område se34f: SV-V/1-7 knop, byar upp till 12 knop. Område se34e,se34d: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34c: NV-N/0-7 knop, byar upp till 17 knop. Område se34a: NV/1-14 knop, byar upp till 18 knop. 06-08UTC: Område se34a: N/1-15 knop, byar upp till 20 knop. Område se34e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop. Område se34d: V/1-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34f: SV-V/1-7 knop, byar upp till 13 knop. Område se34b: Vrb/0-11 knop, byar upp till 14 knop. Område se34c: N/0-8 knop, byar upp till 16 knop. 08-10UTC: Område se34d: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop. Område se34f: SV-V/0-8 knop, byar upp till 14 knop. Område se34a: N/0-13 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e: V/0-8 knop, byar upp till 18 knop. Område se34b: Vrb/0-12 knop, byar upp till 18 knop. Område se34c: N-NO/0-10 knop, byar upp till 18 knop. 10-12UTC: Område se34d: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34c: N-NO/0-11 knop, byar upp till 26 knop. Område se34f: SV-V/0-13 knop, byar upp till 25 knop. Område se34e: V-NV/0-12 knop, byar upp till 26 knop. Område se34a: N/3-13 knop, byar upp till 17 knop. Område se34b: Vrb/0-17 knop, byar upp till 23 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 04-06UTC: Vrb/2kt +7. 06-08UTC: Vrb/3kt +6. 08-10UTC: 330/5kt +6. 10-12UTC: 340/8kt +6. FL050: 04-06UTC: 20/4kt +0. 06-08UTC: 50/5kt +0. 08-10UTC: 60/5kt +0. 10-12UTC: 40/6kt +0. FL100: 04-06UTC: 10/3kt -10. 06-08UTC: 30/5kt -10. 08-10UTC: 40/6kt -10. 10-12UTC: 40/6kt -9. Lägsta QNH 04-12UTC: I hela området: 995 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.