Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 142220Z AUTO 00000KT 9999 NCD 16/15 Q1013

TAF ESSD 141130Z 1412/1415 26008KT 9999 SCT035

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Fri Aug 14 21:33:01 UTC 2020


>>>

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 141127 GÄLLANDE DEN 14 AUGUSTI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC Måttlig eller svår turbulens 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 12-18UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. Område se34f,se34e,se34c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. 12-20UTC: Område se34b,se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 18-20UTC: Område se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 12-16UTC: Område se34a,se34d,se34c: Molnöversida FL070. 12-20UTC: Område se34b,se34f,se34e: Ingen prognos 16-20UTC: Område se34a,se34d,se34c: Ingen prognos CB/TCU Moln 12-18UTC: Område se34f,se34e,se34d,se34c: ISOL CB 12-20UTC: Område se34b,se34a: Väntas inte förekomma under perioden 18-20UTC: Område se34f,se34e,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 12-20UTC: Noll grader FL100 - FL120. Vind vid marken 12-14UTC: Område se34e: SV-V/4-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34c: V/1-8 knop, byar upp till 16 knop. Område se34b: S-SV/1-17 knop, byar upp till 23 knop. Område se34d: SV-V/3-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se34a: SV-V/0-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: SV-V/4-9 knop, byar upp till 20 knop. 14-16UTC: Område se34b: S-SV/0-15 knop, byar upp till 21 knop. Område se34c: V/0-6 knop, byar upp till 15 knop. Område se34d: SV-V/2-6 knop, byar upp till 16 knop. Område se34a: NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34e: SV-V/2-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34f: SV-V/3-8 knop, byar upp till 19 knop. 16-18UTC: Område se34b: S/0-14 knop, byar upp till 19 knop. Område se34a: O/0-7 knop, byar upp till 12 knop. Område se34d: SV-V/0-5 knop, byar upp till 15 knop. Område se34f: SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop. Område se34c: NV-N/0-4 knop, byar upp till 11 knop. Område se34e: S-SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop. 18-20UTC: Område se34c: NO/0-5 knop. Område se34f,se34d: Lugnt. Område se34a: O-SO/0-7 knop. Område se34e: SO-S/0-5 knop. Område se34b: S/0-14 knop, byar upp till 17 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 12-14UTC: 260/10kt +18. 14-16UTC: 270/9kt +19. 16-18UTC: 260/7kt +19. 18-20UTC: 260/6kt +19. FL50: 12-14UTC: 270/14kt +10. 14-16UTC: 270/13kt +10. 16-20UTC: 270/12kt +11. FL100: 12-16UTC: 280/15kt +0. 16-18UTC: 280/14kt +0. 18-20UTC: 280/12kt +0. Lägsta QNH 1011 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.