Borlänge Crew Briefing

ESSD 130450Z AUTO 16005KT 9999 OVC004/// 01/00 Q0992

Wx Charts

Hover airports to see latest METAR & TAF. Button toggles computer generated VFR analysis.

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Fri Dec 13 04:03:01 UTC 2019


>>> ESSD/BORLANGE <<< + (SNOWTAM 0225 A)ESSD B)12121225 C)14 F)2/2/2 G)1/1/1 H)5/5/5 N)2/5 R)2/5 T)RWY 14 CONT 100 PER CENT WET 1MM.) REPORTED: 12 DEC 2019 12:25 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD. FROM: 16 DEC 2019 00:00 TO: 22 DEC 2019 23:59 ES/B4166/19 + AERODROME ADMINISTRATIONS HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243 64510. FROM: 16 DEC 2019 00:00 TO: 22 DEC 2019 23:59 ES/B4167/19 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD. FROM: 16 DEC 2019 00:00 TO: 22 DEC 2019 23:59 ES/B4168/19 - AERODROME ADMINISTRATIONS HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243 64510. FROM: 09 DEC 2019 09:37 TO: 15 DEC 2019 23:59 ES/B4096/19 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD. FROM: 09 DEC 2019 00:00 TO: 15 DEC 2019 23:59 ES/B4074/19 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD. FROM: 09 DEC 2019 00:00 TO: 15 DEC 2019 23:59 ES/B4075/19

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 121238 GÄLLANDE DEN 12 DECEMBER 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-21UTC: Område se34d,se34c: måttlig isbildning 2000ft - FL060, måttlig isbildning 1500ft - > FL125 Område se34b,se34a,se34f,se34e: måttlig isbildning 1500ft - > FL125 Sikt/Väder/Moln 13-21UTC: Område se34b: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34a,se34f: Sikt 1.5km - 3km i snöblandat regn, lokalt >8km i snöfall, regn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft. Område se34e,se34d: Sikt <1.5km - >8km i dimma, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft. Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dimma, duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Molnöversida 13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-21UTC: Noll grader 500ft - 1500ft. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34e: SO-S/2-6 knop. Område se34a: S/2-15 knop, byar upp till 19 knop. Område se34b: S/3-24 knop, byar upp till 31 knop. Område se34f: S/3-10 knop, byar upp till 18 knop. Område se34c: SO-S/2-7 knop, byar upp till 15 knop. 13-17UTC: Område se34d: SO-S/2-5 knop. 15-17UTC: Område se34a: S/3-16 knop, byar upp till 20 knop. Område se34f: SO-S/4-9 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e: SO-S/2-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: S/4-23 knop, byar upp till 29 knop. Område se34c: SO-S/2-7 knop, byar upp till 13 knop. 17-19UTC: Område se34b: S/4-22 knop, byar upp till 28 knop. Område se34c: SO-S/1-10 knop, byar upp till 15 knop. Område se34f: SO-S/3-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: SO-S/1-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: S/4-9 knop, byar upp till 18 knop. Område se34a: S/3-21 knop, byar upp till 27 knop. 19-21UTC: Område se34a: S/3-20 knop, byar upp till 25 knop. Område se34b: S/3-20 knop, byar upp till 27 knop. Område se34f: SO-S/3-7 knop. Område se34e: SO-S/4-8 knop, byar upp till 16 knop. Område se34c: SO-S/2-10 knop, byar upp till 15 knop. Område se34d: S/1-6 knop, byar upp till 13 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 190/16kt -1. 15-17UTC: 190/19kt -1. 17-19UTC: 190/22kt -2. 19-21UTC: 200/20kt -2. FL50: 13-15UTC: 200/13kt -5. 15-17UTC: 190/13kt -5. 17-19UTC: 190/16kt -6. 19-21UTC: 200/16kt -6. FL100: 13-15UTC: 190/24kt -14. 15-17UTC: 190/23kt -14. 17-19UTC: 200/20kt -15. 19-21UTC: 210/18kt -14. Lägsta QNH 989 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.