Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 261350Z AUTO 26009KT 9999 OVC016/// 05/02 Q1004

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Sun Jan 26 14:03:01 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 27 JAN 2020 00:00 TO: 02 FEB 2020 23:59 ES/B0206/20 + AERODROME ADMINISTRATIONS HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243 64510. FROM: 27 JAN 2020 00:00 TO: 02 FEB 2020 23:59 ES/B0207/20 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD. FROM: 27 JAN 2020 00:00 TO: 02 FEB 2020 23:59 ES/B0208/20 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 20 JAN 2020 00:00 TO: 26 JAN 2020 23:59 ES/B0127/20 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD. FROM: 20 JAN 2020 00:00 TO: 26 JAN 2020 23:59 ES/B0129/20 - AERODROME ADMINISTRATIONS HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243 64510. FROM: 20 JAN 2020 00:00 TO: 26 JAN 2020 23:59 ES/B0128/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 261234 GÄLLANDE DEN 26 JANUARI 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-15UTC: Område se34f,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 13-17UTC: Område se34b,se34a: Väntas inte förekomma under perioden 13-21UTC: Område se34d: måttlig isbildning 3000ft - 4500ft 15-21UTC: Område se34f,se34e,se34c: måttlig isbildning 3000ft - 4500ft 17-21UTC: Område se34b,se34a: måttlig isbildning 3000ft - 4500ft Sikt/Väder/Moln 13-19UTC: Område se34c: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. 13-21UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft. Område se34b,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 19-21UTC: Område se34c: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft. Molnöversida 13-21UTC: I hela området: Molnöversida 4500ft. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-15UTC: Noll grader FL050 - FL065, Minusgrader 3000ft - 4500ft. 15-19UTC: Noll grader 2500ft - FL065, Minusgrader 3000ft - FL050. 19-21UTC: Noll grader 2500ft - 3000ft. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34e: SV-V/3-7 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: SV-V/3-8 knop, byar upp till 19 knop. Område se34c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 22 knop. Område se34f: V/4-8 knop, byar upp till 19 knop. Område se34a: SV-V/2-13 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: V/3-15 knop, byar upp till 19 knop. 15-17UTC: Område se34f: SV-V/2-8 knop, byar upp till 14 knop. Område se34c: SV-V/0-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se34d: SV-V/2-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se34b: SV-V/1-13 knop, byar upp till 17 knop. Område se34a: V/1-11 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: SV-V/2-7 knop, byar upp till 13 knop. 17-19UTC: Område se34c: SV/0-6 knop. Område se34a: V/0-6 knop. Område se34e: SV/1-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34d: SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34b: SV-V/1-12 knop, byar upp till 14 knop. Område se34f: SV/1-8 knop, byar upp till 13 knop. 19-21UTC: Område se34d: SV/1-7 knop, byar upp till 18 knop. Område se34c: S-SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop. Område se34a: SV-V/0-4 knop. Område se34b: SV/1-12 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: SV/2-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34f: SV/2-8 knop, byar upp till 13 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 280/19kt +1. 15-17UTC: 270/18kt +1. 17-21UTC: 270/16kt +1. FL50: 13-15UTC: 280/7kt +0. 15-17UTC: 250/6kt +0. 17-19UTC: 250/9kt -2. 19-21UTC: 260/14kt -3. FL100: 13-15UTC: 270/25kt -8. 15-17UTC: 260/22kt -8. 17-19UTC: 260/21kt -8. 19-21UTC: 250/22kt -9. Lägsta QNH 1002 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.