Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 292120Z AUTO 30001KT 9999 SCT005/// OVC007/// M03/M03 Q1008 REFZUP

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Wed Nov 29 21:03:01 UTC 2023


>>> ESSD/BORLANGE <<< + (SNOWTAM 0487 ESSD 11291338 14 3/3/3 100/100/100 03/03/03 DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW SNOW BANKS ON APN.) REPORTED: 29 NOV 2023 13:38 - WINDSOCK RWY 14 U/S FROM: 24 NOV 2023 13:06 TO: 15 DEC 2023 11:00 EST ES/B4071/23 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-TUE CLSD,WED-THU 0700-1600,FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1130-1230,SUN CLSD FROM: 24 DEC 2023 00:00 TO: 31 DEC 2023 23:59 ES/B4042/23 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-TUE CLSD, WED-THU 0700-1600,FRI 0700-1600 2330-2359,SAT 0000-0030 1130-1230 SUN CLSD FROM: 24 DEC 2023 00:00 TO: 31 DEC 2023 23:59 ES/B4041/23 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600,FRI 0700-1600 2330-2359,SAT 0000-0030 1130-1230,SUN CLSD FROM: 01 DEC 2023 07:00 TO: 23 DEC 2023 23:59 ES/B4040/23 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1130-1230, SUN CLSD FROM: 01 DEC 2023 07:00 TO: 23 DEC 2023 23:59 ES/B4038/23 - PILOT-CONTROLLED LIGHTING U/S, UNRELIABLE. FROM: 20 NOV 2023 14:38 TO: 22 DEC 2023 12:00 EST ES/B3980/23 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1130-1230, SUN CLSD FROM: 01 NOV 2023 07:00 TO: 30 NOV 2023 16:00 ES/B3640/23 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0700-1600, FRI 0700-1600 2330-2359, SAT 0000-0030 1130-1230, SUN CLOSED FROM: 01 NOV 2023 07:00 TO: 30 NOV 2023 16:00 ES/B3639/23 - RGL TO RWY 14 DISPLACED, INSTALLED NEXT TO THE NORTHERN EDGE OF APRON DIRECTLY ADJACENT TO THE START OF TWY B. FROM: 18 JUL 2023 12:15 TO: PERM ES/B2528/23

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 291236 GÄLLANDE DEN 29 NOVEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-15UTC: Område se34f: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL070 Område se34b: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - > FL125 13-17UTC: Område se34e,se34d: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL070 Område se34a,se34c: måttlig isbildning 500ft - FL070 15-17UTC: Område se34b: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - > FL125 Område se34f: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - > FL125 17-21UTC: Område se34a: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - > FL125 Område se34b: måttlig isbildning 500ft - > FL125 Område se34d,se34c: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 500ft - FL070 Område se34f,se34e: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 500ft - > FL125 Sikt/Väder/Moln 13-15UTC: Område se34f,se34e: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft. 13-17UTC: Område se34b,se34a: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34d,se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft. 15-17UTC: Område se34f: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft. 15-21UTC: Område se34e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft. 17-19UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft. 17-21UTC: Område se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft. Område se34a: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft. 19-21UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft. Molnöversida 13-15UTC: Område se34f: Molnöversida > FL125. 13-17UTC: Område se34e,se34d: Molnöversida > FL125. 13-21UTC: Område se34b,se34a,se34c: Molnöversida > FL125. 15-21UTC: Område se34f: Molnöversida FL100. 17-21UTC: Område se34e: Molnöversida FL100. Område se34d: Molnöversida 2000ft. CB/TCU Moln 13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: isol cb Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-21UTC: Område se34e,se34d,se34c: Noll grader SFC. Område se34b,se34a,se34f: Noll grader SFC - 500ft. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34f: N-NO/0-5 knop. Område se34c: NO-O/0-10 knop, byar upp till 22 knop. Område se34b: O/0-17 knop, byar upp till 23 knop. Område se34a: NO-O/0-18 knop, byar upp till 25 knop. 13-17UTC: Område se34d: Lugnt. 13-19UTC: Område se34e: N-NO/0-5 knop. 15-17UTC: Område se34b: O/0-19 knop, byar upp till 24 knop. Område se34f: N-NO/0-6 knop. Område se34c: NO/0-9 knop, byar upp till 19 knop. Område se34a: NO-O/2-18 knop, byar upp till 23 knop. 17-19UTC: Område se34a: O/2-14 knop, byar upp till 25 knop. Område se34b: O/0-18 knop, byar upp till 23 knop. Område se34f: N/0-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34d: N-NO/0-6 knop, byar upp till 13 knop. 17-21UTC: Område se34c: N-NO/0-8 knop, byar upp till 18 knop. 19-21UTC: Område se34a: NO-O/1-14 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e: N/1-5 knop. Område se34b: O/0-17 knop, byar upp till 23 knop. Område se34d: N-NO/1-6 knop, byar upp till 13 knop. Område se34f: N-NO/0-7 knop, byar upp till 16 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 90/12kt -4. 15-17UTC: 80/13kt -4. 17-19UTC: 80/14kt -4. 19-21UTC: 80/13kt -4. FL050: 13-15UTC: 90/12kt -11. 15-17UTC: 80/13kt -11. 17-21UTC: 70/13kt -11. FL100: 13-15UTC: 110/17kt -20. 15-17UTC: 100/14kt -19. 17-19UTC: 100/12kt -19. 19-21UTC: 80/13kt -19. Lägsta QNH 13-15UTC: I hela området: 1003 hPa 15-17UTC: I hela området: 1004 hPa 17-19UTC: I hela området: 1005 hPa 19-21UTC: I hela området: 1006 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.