Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 192220Z AUTO 24002KT 9999 OVC034/// 06/04 Q1027

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sun Sep 19 22:03:01 UTC 2021


>>>

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 191345 GÄLLANDE DEN 19 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC Måttlig eller svår turbulens 12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 12-20UTC: I hela området: måttlig isbildning 3500ft - FL070 Sikt/Väder/Moln 12-14UTC: Område se34b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft. 12-20UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 14-20UTC: Område se34b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 12-20UTC: I hela området: Molnöversida FL060. CB/TCU Moln 12-14UTC: Område se34b: TCU 12-20UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 14-20UTC: Område se34b: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090, Minusgrader 3500ft - FL070. Vind vid marken 12-14UTC: Område se34b: NO-O/4-16 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: NO-O/5-11 knop, byar upp till 19 knop. Område se34d: NO-O/4-7 knop, byar upp till 16 knop. Område se34f: NO-O/4-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34c: NO-O/1-10 knop, byar upp till 18 knop. 12-16UTC: Område se34e: NO/4-9 knop, byar upp till 17 knop. 14-16UTC: Område se34b: NO-O/3-14 knop, byar upp till 19 knop. Område se34f: NO/4-8 knop, byar upp till 16 knop. Område se34d: NO-O/3-7 knop, byar upp till 14 knop. Område se34a: NO-O/4-11 knop, byar upp till 17 knop. Område se34c: NO-O/2-10 knop, byar upp till 17 knop. 16-18UTC: Område se34f: NO/1-9 knop, byar upp till 18 knop. Område se34a: NO-O/1-13 knop, byar upp till 17 knop. Område se34d: NO/1-7 knop, byar upp till 13 knop. Område se34c: NO-O/1-10 knop, byar upp till 17 knop. Område se34e: NO/2-9 knop, byar upp till 16 knop. Område se34b: NO/1-16 knop, byar upp till 21 knop. 18-20UTC: Område se34e: N-NO/1-6 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: N-NO/0-6 knop, byar upp till 14 knop. Område se34c: NO/0-8 knop, byar upp till 15 knop. Område se34b: NO-O/0-16 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: NO-O/1-16 knop, byar upp till 20 knop. Område se34d: NO/1-6 knop, byar upp till 15 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 12-16UTC: 60/10kt +4. 16-18UTC: 60/14kt +4. 18-20UTC: 70/15kt +4. FL50: 12-14UTC: 60/9kt -2. 14-16UTC: 70/8kt -2. 16-18UTC: 70/9kt -1. 18-20UTC: 70/11kt -1. FL100: 12-14UTC: 60/9kt -3. 14-18UTC: 50/9kt -3. 18-20UTC: 40/11kt -4. Lägsta QNH 1024 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.