Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 241950Z AUTO 20003KT 9999 NCD 01/01 Q1008

TAF ESSD 241130Z 2412/2415 14005KT 9999 SCT005 OVC015
TEMPO 2412/2415 3000 -RADZ BR BKN004

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Tue Nov 24 20:03:02 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + (SNOWTAM 0404 A)ESSD B)11240649 C)14 F)NIL/NIL/NIL G)XX/XX/XX H)5/5/5 N)NIL/GOOD R)NIL/GOOD) REPORTED: 24 NOV 2020 06:49 + TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 8/20 WEF 03 DEC 2020. OPERATIONAL HOURS, FUEL, RFFS, CLEARING, OBST, STRIP DIMENSIONS, HOURS OF OPS ON NAV AIDS. FROM: 03 DEC 2020 00:00 TO: 17 DEC 2020 23:59 ES/B3762/20 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1500, SAT-SUN CLSD FROM: 23 NOV 2020 04:55 TO: 27 NOV 2020 17:30 ES/B4120/20 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1500, SAT-SUN CLSD FROM: 23 NOV 2020 05:00 TO: 27 NOV 2020 17:00 ES/B4125/20 - RNP RWY 14: ALTITUDE AT STEP DOWN FIX LNAV ONLY D 3.8 SHOULD READ 1770FT. REF ESSD 5-11 DATED 05 NOV 2020. FROM: 05 NOV 2020 00:00 TO: PERM ES/B3594/20 - RNAV (GNSS) SID RWY 14/NEWKI 1B NOT AVAILABLE FROM: 05 NOV 2020 09:28 TO: 05 FEB 2021 10:00 EST ES/B3936/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 241253 GÄLLANDE DEN 24 NOVEMBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-15UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34c: måttlig isbildning 4000ft - > FL125 Område se34e,se34d: måttlig isbildning 4000ft - > FL125, måttlig isbildning FL070 - > FL125 15-19UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden 15-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: måttlig isbildning FL050 - > FL125 19-21UTC: Område se34d: måttlig isbildning FL060 - > FL125 Sikt/Väder/Moln 13-15UTC: Område se34c: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, låga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. 13-17UTC: Område se34b,se34a: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, låga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34f,se34e,se34d: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i duggregn, låga dimbankar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft. 15-17UTC: Område se34c: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i duggregn, låga dimbankar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft. 17-19UTC: Område se34b,se34a: Sikt 5km - 8km i duggregn, lokalt 1.5km - 3km i dis, regn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft. Område se34d: Sikt 1.5km - 8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft. 17-21UTC: Område se34f,se34e,se34c: Sikt 5km - 8km i duggregn, lokalt 1.5km - 3km i dis, regn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft. 19-21UTC: Område se34b,se34a: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft. Molnöversida 13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-15UTC: Noll grader 3500ft - FL050. 15-17UTC: Noll grader 4000ft - FL055. 17-21UTC: Noll grader 4500ft - FL060. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34f: S-SV/1-5 knop. Område se34b: SV/2-12 knop, byar upp till 15 knop. Område se34c: Lugnt. Område se34e: S-SV/1-4 knop. Område se34a: S-SV/1-10 knop, byar upp till 12 knop. Område se34d: SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop. 15-17UTC: Område se34f: SV/1-5 knop. Område se34e: SV-V/1-4 knop. Område se34d: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop. Område se34b: SV/1-11 knop, byar upp till 16 knop. Område se34a: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop. Område se34c: SV/0-4 knop. 17-19UTC: Område se34b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: SV-V/1-5 knop. Område se34a: SV-V/2-9 knop. Område se34d: V/0-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se34c: SV-V/0-6 knop, byar upp till 12 knop. 17-21UTC: Område se34f: SV-V/1-4 knop. 19-21UTC: Område se34a: V/1-8 knop. Område se34d: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop. Område se34c: V/0-7 knop, byar upp till 13 knop. Område se34e: SV-V/0-7 knop. Område se34b: V/1-10 knop, byar upp till 12 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 270/15kt +3. 15-17UTC: 280/14kt +3. 17-19UTC: 280/15kt +3. 19-21UTC: 290/16kt +3. FL50: 13-15UTC: 280/21kt -1. 15-17UTC: 280/20kt +0. 17-19UTC: 280/21kt +0. 19-21UTC: 290/23kt +0. FL100: 13-15UTC: 280/33kt -10. 15-17UTC: 290/35kt -9. 17-19UTC: 290/37kt -9. 19-21UTC: 290/35kt -8. Lägsta QNH 1004 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.