Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 290920Z AUTO 28003KT 250V320 9999 OVC100/// M03/M05 Q0997

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Sat Feb 29 09:03:01 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + AERODROME AVBL PPR FOR ALL TFC DUE WIP RWY 14/32. SCHEDULED TFC NOT AFFECTED. PHONE +46 (0)243-64520. SCHEDULE: MON-FRI 0600-1500 FROM: 09 MAR 2020 06:00 TO: 13 MAR 2020 15:00 ES/B0398/20 + AERODROME AVBL PPR FOR ALL TFC DUE WIP RWY 14/32. SCHEDULED TFC NOT AFFECTED. PHONE +46 (0)243-64520. SCHEDULE: MON-FRI 0600-1500 FROM: 02 MAR 2020 06:00 TO: 06 MAR 2020 15:00 ES/B0397/20 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 02 MAR 2020 04:55 TO: 08 MAR 2020 23:59 ES/B0487/20 + AERODROME HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1630, DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)24364510 FROM: 02 MAR 2020 07:00 TO: 08 MAR 2020 23:59 ES/B0491/20 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 02 MAR 2020 05:00 TO: 08 MAR 2020 23:59 ES/B0492/20 - AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE MON-FRI 0700-1630, DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +46(0)243 64510. FROM: 24 FEB 2020 00:00 TO: 01 MAR 2020 23:59 ES/B0468/20 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1630 SAT-SUN CLSD FROM: 24 FEB 2020 00:00 TO: 01 MAR 2020 23:59 ES/B0469/20 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE MON-FRI 0600-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 24 FEB 2020 06:02 TO: 01 MAR 2020 23:59 ES/B0473/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 290856 GÄLLANDE DEN 29 FEBRUARI 2020 MELLAN 09 OCH 17 UTC Måttlig eller svår turbulens 09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 09-13UTC: Område se34f,se34e,se34d: måttlig isbildning 1500ft - > FL125 Område se34b: Väntas inte förekomma under perioden 09-17UTC: Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 13-15UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: måttlig isbildning 1000ft - FL100 15-17UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 09-11UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34b,se34f,se34e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft. 09-15UTC: Område se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 09-17UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 11-15UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft. 15-17UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft. Område se34c: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft. Molnöversida 09-17UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 09-13UTC: Noll grader SFC - 1000ft. 13-17UTC: Noll grader SFC - 2000ft. Vind vid marken 09-11UTC: Område se34f: SV-V/3-7 knop. Område se34c: V-NV/1-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34a: V/2-10 knop, byar upp till 14 knop. Område se34b: SV-V/3-12 knop, byar upp till 17 knop. 09-13UTC: Område se34e: SV-V/1-5 knop. Område se34d: Lugnt. 11-13UTC: Område se34b: SV-V/1-11 knop, byar upp till 15 knop. Område se34f: SV/2-6 knop. Område se34a: V-NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop. Område se34c: V-NV/0-4 knop, byar upp till 12 knop. 13-15UTC: Område se34a: N-NO/0-7 knop, byar upp till 11 knop. Område se34f: SV/1-5 knop. Område se34b: SV-V/0-11 knop, byar upp till 15 knop. Område se34c: NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop. Område se34e: Lugnt. Område se34d: O-SO/0-4 knop. 15-17UTC: Område se34b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop. Område se34d: O/2-5 knop, byar upp till 13 knop. Område se34f: SO/0-4 knop. Område se34a: NO-O/1-7 knop. Område se34c: O/0-5 knop, byar upp till 11 knop. Område se34e: O/0-4 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 09-11UTC: 270/10kt -3. 11-13UTC: 270/7kt -3. 13-15UTC: 230/4kt -3. 15-17UTC: 130/7kt -2. FL50: 09-11UTC: 270/15kt -7. 11-13UTC: 270/12kt -7. 13-15UTC: 260/9kt -7. 15-17UTC: 210/8kt -7. FL100: 09-11UTC: 270/22kt -18. 11-13UTC: 270/19kt -18. 13-15UTC: 260/15kt -18. 15-17UTC: 240/13kt -17. Lägsta QNH 991 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.