Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 020420Z AUTO VRB02KT 7000 OVC002/// 19/18 Q1010

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sat Jul 2 03:33:01 UTC 2022


>>> ESSD/BORLANGE <<< + TMA BORLANGE CLSD FOR NON PARTICIPATING ACFT IN AIRSHOW. FROM: 02 JUL 2022 08:00 TO: 02 JUL 2022 15:00 ES/B2208/22 + CTR CLSD FOR NON PARTICIPATING ACFT IN AIRSHOW. FROM: 02 JUL 2022 08:00 TO: 02 JUL 2022 15:00 ES/B2205/22 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-THU 0600-1330, FRI-SUN CLSD FROM: 04 JUL 2022 06:00 TO: 31 JUL 2022 23:59 ES/B2148/22 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0600-1330, FRI-SUN CLSD. FROM: 04 JUL 2022 00:00 TO: 31 JUL 2022 23:59 ES/B2137/22 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0600-1330, FRI-SAT 0600-1600, SUN CLSD FROM: 27 JUN 2022 06:00 TO: 03 JUL 2022 23:59 ES/B2035/22 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0600-1330, FRI-SAT 0600-1600, SUN CLSD FROM: 27 JUN 2022 06:00 TO: 03 JUL 2022 23:59 ES/B2034/22 + AERODROME CLSD FOR NON-PARTICIPATING ACFTS IN AIRSHOW FROM: 02 JUL 2022 07:30 TO: 02 JUL 2022 14:00 ES/B2033/22 + AERODROME AVBL PPR FOR ALL TFC DUE TO AIRSHOW. FOR PPR OUTSIDE ATS OPENING HOURS CONTACT +46(0)243 64504, AND DURING ATS OPENING HOURS CONTACT +46(0)243 645 20 FOR PPR. FROM: 01 JUL 2022 06:00 TO: 03 JUL 2022 14:00 ES/B2032/22

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 020352 GÄLLANDE DEN 2 JULI 2022 MELLAN 04 OCH 12 UTC Måttlig eller svår turbulens 04-10UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden 04-12UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 10-12UTC: Område se34d: måttlig turbulens SFC - 3000ft Måttlig eller svår isbildning 04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 04-06UTC: Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34f,se34e: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regnskurar, åska. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34d: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regnskurar, regn, åska. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft. Område se34a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, åska. Molnbas <500ft - >2000ft. 06-08UTC: Område se34b,se34a,se34f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34e,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, regn, åska. Molnbas <500ft - >2000ft. 06-10UTC: Område se34d: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft. 08-10UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34c: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft. 10-12UTC: I hela området: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Molnöversida 04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 04-06UTC: Område se34e,se34c: isol cb Område se34d: isol cb, isol embd cb 04-08UTC: Område se34b,se34a,se34f: isol cb 06-08UTC: Område se34e: isol cb, isol embd cb 06-12UTC: Område se34d,se34c: isol embd cb 08-12UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: isol embd cb Nollgradersisoterm 04-10UTC: Område se34d: Noll grader FL110 - > FL125. 04-12UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Noll grader FL110 - > FL125. 10-12UTC: Område se34d: Noll grader FL090 - > FL125. Vind vid marken 04-06UTC: Område se34a: O/2-25 knop, byar upp till 31 knop. Område se34e: O-SO/3-9 knop, byar upp till 19 knop. Område se34d: O-SO/1-9 knop, byar upp till 20 knop. Område se34c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 16 knop. Område se34f: O-SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop. Område se34b: O-SO/3-30 knop, byar upp till 39 knop. 06-08UTC: Område se34c: SO/2-16 knop, byar upp till 29 knop. Område se34b: SO-S/6-23 knop, byar upp till 32 knop. Område se34e: SO-S/5-13 knop, byar upp till 24 knop. Område se34d: S/2-11 knop, byar upp till 24 knop. Område se34a: SO/6-27 knop, byar upp till 34 knop. Område se34f: SO-S/5-11 knop, byar upp till 24 knop. 08-10UTC: Område se34b: SO-S/6-19 knop, byar upp till 26 knop. Område se34f: S/5-14 knop, byar upp till 25 knop. Område se34e: S-SV/6-13 knop, byar upp till 23 knop. Område se34c: S/4-13 knop, byar upp till 25 knop. Område se34a: SO-S/7-19 knop, byar upp till 29 knop. Område se34d: SV/5-11 knop, byar upp till 23 knop. 10-12UTC: Område se34b: S/6-19 knop, byar upp till 26 knop. Område se34e: SV/7-14 knop, byar upp till 25 knop. Område se34f: SV/6-13 knop, byar upp till 26 knop. Område se34d: SV/7-13 knop, byar upp till 25 knop. Område se34c: S-SV/6-15 knop, byar upp till 25 knop. Område se34a: S/7-19 knop, byar upp till 24 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 04-06UTC: 140/19kt +17. 06-08UTC: 160/24kt +16. 08-10UTC: 190/22kt +15. 10-12UTC: 210/22kt +14. FL050: 04-06UTC: 160/23kt +12. 06-08UTC: 170/26kt +11. 08-10UTC: 190/25kt +11. 10-12UTC: 200/22kt +12. FL100: 04-06UTC: 170/40kt +2. 06-08UTC: 190/34kt +2. 08-10UTC: 200/32kt +3. 10-12UTC: 190/34kt +3. Lägsta QNH 04-10UTC: I hela området: 1009 hPa 10-12UTC: I hela området: 1010 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.