Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 042120Z AUTO 17007KT 9999 FEW170/// M07/M09 Q1033

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sat Feb 4 21:03:01 UTC 2023


>>> ESSD/BORLANGE <<< - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0700-1600, SAT-SUN CLSD FROM: 01 FEB 2023 00:00 TO: 28 FEB 2023 23:59 ES/B0211/23 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0700-1600, FRI 0800-1300, SAT-SUN CLSD FROM: 20 FEB 2023 00:00 TO: 28 FEB 2023 23:59 ES/B0210/23 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0700-1600, FRI 0800-1300, SAT-SUN CLSD FROM: 01 FEB 2023 00:00 TO: 12 FEB 2023 23:59 ES/B0209/23 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0700-1600, FRI 1000-1500, SAT-SUN CLSD FROM: 13 FEB 2023 00:00 TO: 19 FEB 2023 23:59 ES/B0207/23

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 041236 GÄLLANDE DEN 4 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 13-15UTC: Område se34b,se34f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft. 13-21UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 15-21UTC: Område se34b,se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 13-15UTC: Område se34f: Molnöversida 3000ft. 13-17UTC: Område se34b: Molnöversida 3000ft. 13-21UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Ingen prognos 15-21UTC: Område se34f: Ingen prognos 17-19UTC: Område se34b: Molnöversida 4000ft. 19-21UTC: Område se34b: Molnöversida 3500ft. CB/TCU Moln 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 13-21UTC: I hela området: Noll grader SFC. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34a: SV-V/1-6 knop. Område se34f: NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: V/0-4 knop. Område se34d: Lugnt. Område se34c: SV-V/0-4 knop, byar upp till 11 knop. Område se34b: NV-N/0-18 knop, byar upp till 25 knop. 15-17UTC: Område se34b: Vrb/1-15 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop. Område se34f,se34e: Lugnt. Område se34c: SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34d: SV/0-4 knop. 17-19UTC: Område se34b: SV-V/1-13 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: SV/1-4 knop. Område se34d: SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: S-SV/1-4 knop. Område se34c: SV/0-7 knop, byar upp till 17 knop. Område se34a: SV/2-14 knop, byar upp till 18 knop. 19-21UTC: Område se34f: SV/1-5 knop. Område se34e: SV/2-6 knop. Område se34c: SV/0-8 knop, byar upp till 20 knop. Område se34b: SV-V/2-16 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: SV/3-18 knop, byar upp till 23 knop. Område se34d: SV/0-7 knop, byar upp till 17 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 320/9kt -4. 15-17UTC: 290/8kt -4. 17-19UTC: 250/10kt -3. 19-21UTC: 240/18kt -3. FL050: 13-15UTC: 10/9kt -6. 15-17UTC: Vrb/8kt -6. 17-19UTC: 250/9kt -5. 19-21UTC: 240/15kt -5. FL100: 13-15UTC: 10/17kt -18. 15-17UTC: 350/14kt -17. 17-19UTC: 320/14kt -16. 19-21UTC: 290/15kt -15. Lägsta QNH 13-17UTC: I hela området: 1032 hPa 17-19UTC: I hela området: 1031 hPa 19-21UTC: I hela området: 1029 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.