Night Mode

Borlänge Briefing

ESSD 130850Z AUTO 06004KT 020V110 9999 NCD 21/16 Q1021

VFR Chart
Airports

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM SWEDEN FIR | NOTAMINFO.COM

Last updated Sat Aug 13 08:03:02 UTC 2022


>>> ESSD/BORLANGE <<< - FUEL LIMITED, SELF-SERVICE FUELSTATION ONLY AVBL MON-FRI 0600-1300. FROM: 11 AUG 2022 08:22 TO: 18 AUG 2022 10:00 EST ES/B2608/22 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1600, SAT CLSD, SUN 0630-1500 FROM: 29 AUG 2022 00:00 TO: 04 SEP 2022 23:59 ES/B2456/22 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1600, SAT CLSD, SUN 0630-0900 1200-1500 FROM: 29 AUG 2022 00:00 TO: 04 SEP 2022 23:59 ES/B2455/22 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1300, SAT CLSD, SUN 0630-1500 FROM: 08 AUG 2022 00:00 TO: 28 AUG 2022 23:59 ES/B2454/22 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0600-1330, FRI-SAT CLSD, SUN 0630-0900 1200-1500 FROM: 08 AUG 2022 00:00 TO: 28 AUG 2022 23:59 ES/B2453/22

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 4, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 130732 GÄLLANDE DEN 13 AUGUSTI 2022 MELLAN 08 OCH 16 UTC Måttlig eller svår turbulens 08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 08-10UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft. 08-16UTC: Område se34b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 10-16UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 08-10UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Molnöversida 1500ft. 08-16UTC: Område se34b: Ingen prognos 10-16UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Ingen prognos CB/TCU Moln 08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 08-10UTC: I hela området: Noll grader FL120 - > FL125. 10-16UTC: I hela området: Noll grader > FL125. Vind vid marken 08-10UTC: Område se34f: S/0-5 knop, byar upp till 12 knop. Område se34d: SV/0-4 knop, byar upp till 12 knop. Område se34a: SO-S/0-14 knop, byar upp till 17 knop. Område se34b: SO/2-14 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e: S-SV/0-4 knop, byar upp till 12 knop. Område se34c: S-SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop. 10-12UTC: Område se34d: SV/1-5 knop, byar upp till 14 knop. Område se34e: S-SV/1-5 knop, byar upp till 14 knop. Område se34b: SO/1-16 knop, byar upp till 20 knop. Område se34a: SO/2-14 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: S-SV/2-5 knop, byar upp till 15 knop. Område se34c: S-SV/2-6 knop, byar upp till 15 knop. 12-14UTC: Område se34f: S-SV/3-8 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e,se34d: S-SV/3-6 knop, byar upp till 16 knop. Område se34c: S-SV/3-7 knop, byar upp till 17 knop. Område se34a: SO/1-13 knop, byar upp till 18 knop. 12-16UTC: Område se34b: SO-S/1-19 knop, byar upp till 23 knop. 14-16UTC: Område se34d: SV/3-6 knop, byar upp till 17 knop. Område se34a: SO/1-12 knop, byar upp till 17 knop. Område se34e: S-SV/3-8 knop, byar upp till 17 knop. Område se34f: S-SV/3-8 knop, byar upp till 19 knop. Område se34c: S-SV/3-9 knop, byar upp till 17 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 08-10UTC: 230/12kt +17. 10-12UTC: 220/9kt +18. 12-16UTC: 210/11kt +20. FL050: 08-10UTC: 230/15kt +12. 10-12UTC: 240/15kt +12. 12-14UTC: 230/15kt +12. 14-16UTC: 230/14kt +12. FL100: 08-10UTC: 250/19kt +2. 10-12UTC: 250/21kt +3. 12-14UTC: 250/22kt +3. 14-16UTC: 260/20kt +3. Lägsta QNH 08-10UTC: I hela området: 1020 hPa 10-12UTC: I hela området: 1019 hPa 12-14UTC: I hela området: 1018 hPa 14-16UTC: I hela området: 1017 hPa OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.