Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 280750Z AUTO 34011KT 9999 NCD 04/M05 Q1021

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Sat Mar 28 08:03:01 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1530, SAT-SUN CLOSED FROM: 30 MAR 2020 00:00 TO: 05 APR 2020 23:59 ES/B1043/20 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0500-1530, SAT-SUN CLOSED FROM: 30 MAR 2020 00:00 TO: 05 APR 2020 23:59 ES/B1045/20 + AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1530. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +4624364510 FROM: 30 MAR 2020 00:00 TO: 05 APR 2020 23:59 ES/B1047/20 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0600-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 23 MAR 2020 04:55 TO: 29 MAR 2020 23:59 ES/B0748/20 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1630, SAT-SUN CLSD FROM: 23 MAR 2020 05:00 TO: 29 MAR 2020 23:59 ES/B0749/20 - AERODROME ADMINISTRATION HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1630. DUTY OFFICER WEEKENDS AND PUBLIC HOLIDAYS +4624364510 FROM: 23 MAR 2020 00:00 TO: 29 MAR 2020 23:59 ES/B0750/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 280445 GÄLLANDE DEN 28 MARS 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC Måttlig eller svår turbulens 05-11UTC: Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 05-13UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Väntas inte förekomma under perioden 11-13UTC: Område se34a,se34c: måttlig turbulens SFC - 3000ft. Måttlig eller svår isbildning 05-07UTC: Område se34b: måttlig isbildning FL050 - FL080 05-13UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 07-13UTC: Område se34b: Väntas inte förekomma under perioden Sikt/Väder/Moln 05-07UTC: Område se34d,se34c: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft. 05-13UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. 07-13UTC: Område se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft. Molnöversida 05-07UTC: Område se34b: Molnöversida FL080. 05-11UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Ingen prognos 07-13UTC: Område se34b: Ingen prognos 11-13UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34d,se34c: Molnöversida FL070. CB/TCU Moln 05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Nollgradersisoterm 05-07UTC: Noll grader SFC - 4500ft. 07-13UTC: Noll grader SFC - 2500ft. Vind vid marken 05-07UTC: Område se34d: NV-N/0-8 knop, byar upp till 20 knop. Område se34e: NV-N/3-10 knop, byar upp till 14 knop. Område se34a: NV/2-17 knop, byar upp till 21 knop. Område se34b: NV/3-18 knop, byar upp till 24 knop. Område se34f: NV/2-8 knop, byar upp till 14 knop. Område se34c: NV/0-10 knop, byar upp till 20 knop. 07-09UTC: Område se34f: N/6-10 knop, byar upp till 23 knop. Område se34b: NV-N/6-18 knop, byar upp till 26 knop. Område se34a: NV/5-15 knop, byar upp till 22 knop. Område se34e: NV-N/5-10 knop, byar upp till 21 knop. Område se34d: NV-N/6-9 knop, byar upp till 23 knop. Område se34c: NV-N/5-11 knop, byar upp till 23 knop. 09-11UTC: Område se34c: NV-N/5-11 knop, byar upp till 22 knop. Område se34a: NV-N/6-14 knop, byar upp till 21 knop. Område se34e: NV-N/5-9 knop, byar upp till 21 knop. Område se34b: NV-N/7-20 knop, byar upp till 28 knop. Område se34d: NV-N/6-9 knop, byar upp till 20 knop. Område se34f: N/5-11 knop, byar upp till 24 knop. 11-13UTC: Område se34f: N/6-12 knop, byar upp till 24 knop. Område se34b: NV-N/6-21 knop, byar upp till 29 knop. Område se34d: N/6-10 knop, byar upp till 22 knop. Område se34e: N/5-11 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: N/5-15 knop, byar upp till 22 knop. Område se34c: NV-N/5-12 knop, byar upp till 24 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 05-07UTC: 340/26kt +0. 07-09UTC: 350/19kt -1. 09-11UTC: 340/15kt -1. 11-13UTC: 350/16kt -1. FL50: 05-07UTC: 310/16kt -4. 07-09UTC: 320/17kt -5. 09-11UTC: 330/16kt -6. 11-13UTC: 340/16kt -8. FL100: 05-07UTC: 270/33kt -12. 07-09UTC: 280/32kt -13. 09-11UTC: 280/29kt -15. 11-13UTC: 280/24kt -17. Lägsta QNH 1018 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.