Night Mode

Borlänge Crew Briefing

ESSD 251850Z AUTO 22012KT 9999 -DZ FEW007/// SCT015/// BKN032/// 11/09 Q0997

VFR Chart

Wx Charts

Nordic Significant Weather Chart from AROWeb

NOTAM

Last updated Sun Oct 25 19:03:02 UTC 2020


>>> ESSD/BORLANGE <<< + TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 8/20 WEF 03 DEC 2020. OPERATIONAL HOURS, FUEL, RFFS, CLEARING, OBST, STRIP DIMENSIONS, HOURS OF OPS ON NAV AIDS. FROM: 03 DEC 2020 00:00 TO: 17 DEC 2020 23:59 ES/B3762/20 + RNP RWY 14: ALTITUDE AT STEP DOWN FIX LNAV ONLY D 3.8 SHOULD READ 1770FT. REF ESSD 5-11 DATED 05 NOV 2020. FROM: 05 NOV 2020 00:00 TO: PERM ES/B3594/20 + TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 7/20 WEF 5 NOV 2020. TMA AND CTR RESHAPED, IAP, SID/STAR, OMNIDIRECTIONAL DEPARTURE PROCEDURES, MAG VAR, NEW DME SD, OM AND MM WITHDRAWN. FROM: 05 NOV 2020 00:00 TO: 19 NOV 2020 23:59 ES/B3451/20 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 26 OCT 2020 00:00 TO: 01 NOV 2020 23:59 ES/B3758/20 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE CHANGED TO MON-FRI 0700-1500. SAT-SUN CLSD FROM: 26 OCT 2020 00:00 TO: 01 NOV 2020 23:59 ES/B3765/20 + RWY 14/32 AVBL PPR DUE WIP, PHONE +46(0)243 64520 FROM: 26 OCT 2020 05:00 TO: 26 OCT 2020 11:00 ES/B3786/20 - NEW DME WL 109.5 MHZ CH 32X ID TST ASSOCIATED WITH ILS 32 ON TEST, DO NOT USE FROM: 20 OCT 2020 12:33 TO: 05 NOV 2020 13:00 EST ES/B3735/20 - AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 19 OCT 2020 00:00 TO: 25 OCT 2020 23:59 ES/B3704/20 - FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0600-1400, SAT-SUN CLSD FROM: 19 OCT 2020 00:00 TO: 25 OCT 2020 23:59 ES/B3705/20

LHP

ESSD Borlänge = Område 3, Delområde 1, se34c. LHP Karta


PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 251250 GÄLLANDE DEN 25 OKTOBER 2020 MELLAN 13 OCH 21 UTC Måttlig eller svår turbulens 13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden Måttlig eller svår isbildning 13-15UTC: Område se34d: måttlig isbildning FL065 - > FL125 13-17UTC: Område se34c: Väntas inte förekomma under perioden 13-19UTC: Område se34e: Väntas inte förekomma under perioden 13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f: Väntas inte förekomma under perioden 15-17UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden 17-21UTC: Område se34d,se34c: måttlig isbildning FL065 - > FL125 19-21UTC: Område se34e: måttlig isbildning FL065 - > FL125 Sikt/Väder/Moln 13-15UTC: Område se34b,se34a,se34e,se34d: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34c: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i regnskurar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft. 13-19UTC: Område se34f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft. 15-19UTC: Område se34b,se34a,se34e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft. Område se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. 19-21UTC: Område se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft. Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft. Molnöversida 13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125. CB/TCU Moln 13-17UTC: Område se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden 13-19UTC: Område se34e: Väntas inte förekomma under perioden 13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f: Väntas inte förekomma under perioden 17-21UTC: Område se34d,se34c: ISOL EMBD CB 19-21UTC: Område se34e: ISOL EMBD CB Nollgradersisoterm 13-15UTC: Noll grader FL065 - FL100. 15-21UTC: Noll grader FL060 - FL090. Vind vid marken 13-15UTC: Område se34b: S/7-22 knop, byar upp till 29 knop. Område se34c: S/4-14 knop, byar upp till 31 knop. Område se34e: S/7-13 knop, byar upp till 24 knop. Område se34a: SO-S/5-20 knop, byar upp till 26 knop. Område se34f: S/6-12 knop, byar upp till 25 knop. Område se34d: S/5-13 knop, byar upp till 29 knop. 15-17UTC: Område se34f: S/6-11 knop, byar upp till 22 knop. Område se34a: S/6-20 knop, byar upp till 24 knop. Område se34e: S/6-13 knop, byar upp till 22 knop. Område se34c: S/5-15 knop, byar upp till 31 knop. Område se34d: S/7-13 knop, byar upp till 30 knop. Område se34b: S/7-23 knop, byar upp till 28 knop. 17-19UTC: Område se34e: S/6-12 knop, byar upp till 22 knop. Område se34b: S/7-23 knop, byar upp till 29 knop. Område se34d: S/4-10 knop, byar upp till 26 knop. Område se34f: S/6-11 knop, byar upp till 21 knop. Område se34a: S/5-20 knop, byar upp till 26 knop. Område se34c: S/2-13 knop, byar upp till 30 knop. 19-21UTC: Område se34a: S/5-18 knop, byar upp till 24 knop. Område se34b: S/5-21 knop, byar upp till 27 knop. Område se34f: S/5-10 knop, byar upp till 18 knop. Område se34e: S/5-11 knop, byar upp till 18 knop. Område se34d: S-SV/1-6 knop, byar upp till 17 knop. Område se34c: S-SV/1-12 knop, byar upp till 23 knop. Genomsnittlig vind och temperatur för området 2000ft: 13-15UTC: 200/37kt +7. 15-17UTC: 200/37kt +8. 17-19UTC: 210/34kt +8. 19-21UTC: 220/30kt +8. FL50: 13-15UTC: 220/38kt +5. 15-17UTC: 220/37kt +4. 17-19UTC: 220/33kt +3. 19-21UTC: 220/30kt +3. FL100: 13-15UTC: 210/45kt -4. 15-17UTC: 200/46kt -4. 17-19UTC: 210/42kt -5. 19-21UTC: 220/39kt -6. Lägsta QNH 995 hPa. OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.